Reka Dunav

Dunav je najznačajnija i druga najveća reka Evrope, koja teče kroz više zemalja nego bilo koja reka u svetu – Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Ukrajina i Moldavija. Povezuje zemlje Balkanskog poluostrva međusobno, kao i sa ostatkom Evrope.

Na svom putu od Švarcvalda u Nemačkoj do ušća u Crno More u Rumuniji i Ukrajini, reka Dunav protiče pored deset obalskih država, što ga čini najznačajnijom međunarodnom rekom na svetu. Svojim tokom dužine oko 2857 km, reka Dunav se nalazi na 33. mestu u svetu i drugom u Evropi.

Izvor Dunava je na jugoistočnim padinama Švarcvalda, a najvažnije pritoke Dunava su Drava, Sava i Drina na zapadu, Morava na jugu, Tisa, Tamis, Moriš i Timok na severu i istoku, gde su bile najznačajnije komunikacijske linije.

Dunav je stanište preko 2000 biljnih vrsta i više od 5000 životinskih vrsta. Na području Dunava živi više od polovine populacije medveda, vuka i risa, kao i značajna ptičja staništa, kao što je Dalmatinski pelikan.

Lokacija:

  • Istočna Srbija
  • Vojvodina
  • Centralna Srbija


Znamenitosti:

Pogledajte smeštaj u blizini