Reka Sava

Reka Sava nastaje spajanjem dveju reka, Save Dolinke i Save Bohinjke kod Radovljice u severozapadnoj Sloveniji. Sava teče u dužini od oko 940 kilometara, dok se njen sliv prostire na 95 720 kvadratnih kilometara. Tok reke Save kreće se od Slovenije, preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine pa sve do njenog ušća u reku Dunav u Srbiji.

Reka Sava ima nacionalni značaj za Srbiju, u koju ulazi kod sela Jamena, pa teče do ušća u Dunav. Dužina toka je oko 207 km. Područje kroz koje protiče naziva se Posavina.

Lokacija:

  • Zapadna Srbija
  • Centralna Srbija


Znamenitosti:

Pogledajte smeštaj u blizini