Krupanj

 

Rađevina i njeno gradsko središte Krupanj nalaze se u zapadnom delu Srbije, na desnoj obali reke Drine. Po podacima poslednjeg popisa iz 2011. godine opština ima  17.860 stanovnika , dok je po prethodnom popisu iz 2002.godine imala 20.632 stanovnika.

Grad je dolinsko neselje i leži smešten u kotlini okružen ograncima planina Boranje, Jagodnje i Sokolske planine; kao podplaninsko mesto leži južno od 45. paralele na 280 m nadmorske visine. Kroz grad protiču reke Bogoštica, Čađavica i Kržava čijim spajanjem u centru nastaje reka Likodra.Udaljen je od Loznice 28 km, od Šapca 64 km, od Valjeva 64 km, od Novog Sada 135 km i od Beograda 150 km.

Pogledajte smeštaj u blizini