Ljubovija

 

Ljubovija se nalazi u severozapadnoj Srbiji, na putu Šabac – Bajina Bašta. Prostire se na desnoj strani aluvijalne ravni koju je stvorila reka Drina sa svojim pritokama, i to na mestu ušća njene najveće pritoke na ovom potezu, Ljuboviđe. Jednim malim delom zahvata južne padine poslednjih ogranaka Sokolskih planina. Na severu se nalaze Kršino i Kalića brdo, na istoku Kik, Ravanica, Vrač i Sokolovača na jugu i zapadu reka Drina.

Sa severne strane, Ljubovija je zaštićena ograncima Sokolskih planina, dok je sa juga, zapada i istoka otvorena prema Drini i Ljuboviđi, te je nešto zaklonjena od severnih klimatskih uticaja koji vladaju u Posavini.

Ljubovija

Pogledajte smeštaj u blizini