Alibegovac

Alibegovac je naselje u Petrovaradinu. To je deo zelenog pojasa grada Novog Sada koji je, usled intenzivnog proširenja grada, postao vikend naselje. Od Subotice je udaljen oko 105 km a od Beograda 85 km.

Naselje se nalazi na padinama Fruške gore, na 100 metara iznad nivoa Dunava, sa pogledom na Tatarsko brdo.

Lokacija:

  • Vojvodina


Destinacije:

Pogledajte smeštaj u blizini