Tara

 

Planina Tara se nalazi u zapadnoj Srbiji, u severozapadnom delu oivičen dubokim kanjonom reke Drine, dok mu se ogranci spuštaju ka kremanskoj dolini i dolini reke Đetinje, gde se oslanja na ogranke Zlatibora.

Na osnovu dugogodišnjih proučavanja i istraživanja ovog područja, radi zaštite izuzetnih prirodnih vrednosti koje ono poseduje, Skupština Srbije je 1981 je područje Tare proglasila za Nacionalni park. Poznato i tradicionalno letnje i zimsko rekreativno područje. Karakterišu je povoljni klimatski uslovi, veliki broj sunčanih dana, srednja visina oko 1000 metra nadmorske visine. Ispod severnih padina Tare leži mesto Bajina Bašta.

Planinu Taru su proučavali mnogi naučnici, među kojima je najaktivniji bio Josif Pančić, koji je na ovoj planini 1875. otkrio endemsku vrstu četinara, nazvanu Pančićeva omorika.

Najviši vrh je Kozji rid sa 1591 m.

Lokacija:

  • Zapadna Srbija


Pogledajte smeštaj u blizini