Reka Zapadna Morava

Zapadna Morava je reka u centralnoj Srbiji, dugačka oko 308 km. Zajedno sa Južnom Moravom čini Veliku Moravu. Nastaje u polju Tašti, a čine je Golijska Moravica i Đetinja.

Dolina Zapadne Morave je ekonomski najrazvijenija od dolina sve tri Morave. Sa dolinom Ibra ima veliki potencijal za proizvodnju električne energije. Voda se takođe koristi za navodnjavanje, a za identičnu svrhu na reci je stvoreno veštačko jezero Parmenac. Takođe, od dolina tri Morave, dolina Zapadne Morave je najšumovitija.

Lokacija:

  • Zapadna Srbija
  • Centralna Srbija


Pogledajte smeštaj u blizini