Reka Drina

 

Reka Drina (346 km) pripada Crnomorskom slivu, a nastaje spajanjem reka Tare i Pive kod Šćepan Polјa (nadmorska visina 470 m). Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni deo Srbije, severni deo Crne Gore i istočni deo Republike Srpske (Bosne i Hercegovine). Pravac njenog toka je od juga ka severu i ima dosta pritoka. Veće pritoke sa leve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, a sa desne: Ćehotina, Lim, Rzav, Ljuboviđa i Jadar. Drina je najveća pritoka reke Save u koju se uliva blizu Sremske Rače (81 m). Najlepši i najduži (24 km) kanjon je od Žepe do Klotijevca. Širina reke je od 15 m na mestu zvanom Tijesno do 200 m kod Perućca i Zvornika.

Veća naselja kroz koje protiče Drina su: Foča, Goražde, Višegrad, Bajina Bašta, Zvornik, Loznica i Bogatić.

Lokacija:

  • Zapadna Srbija


Pogledajte smeštaj u blizini