Manastir Rukumija

Istorijski izvori ne kažu ništa o vremenu nastanka ovog manastira. U jednoj od povelјa kneza Lazara, izdatoj manastiru Ravanici 1376. godine, pomenuto je selo Rukomija. Ali ne i manastir, što može da znači da ga tada još nije bilo ili da je postojala samo parohijska crkva.

Lokacija:

  • Istočna Srbija


Pogledajte smeštaj u blizini