Manastir Rača

 

Manastir je udalјen od Bajine Bašte 6 kilometara, a približno toliko i od reke Drine. Nalazi se na desnoj obali rečice Rače, na visoravni okruženoj sa svih strana ograncima planine Tare, obraslih šumom. O podizanju manastira govori zapis: „V leto tisuć dvesto sedamdeset šesto mladi kralј Dragutin, praunuk Nemanje, sin Uroša pervog, izbra ovo mesto i na njemu sozda Raču, sveto zdanje…“.

Velika seoba pod patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem 1690. godine povukla je za sobom mnoge monahe, i manastir je sasvim opusteo. Turska vojska ga je zatim zapalila . Georgijevski skit se nalazi oko dva kilometra od manastira Rače kada se ide uz rečicu Raču. Danas na tom mestu jedino se poznaju temelјi crkvice i ćelija monaha. Georgijevski skit sa crkvom Banjom, posvećenoj Svetom velikomučeniku Georgiju, bio je centar srpske prepisivačke škole sve do odlaska račanskih monaha. Danas sadrži uređenu pešačku stazu do ruševina Georgijevskog skita.

Lokacija:

  • Zapadna Srbija


Pogledajte smeštaj u blizini