Manastir Manasija

U neposrednoj blizini Despotovca, na visoravni koja se spušta prema rečici Resavi, uzdiže se manastir Manasija. U srednjevekovnim izvorima naziva se Resava, a ime Manasija dobija primat tek u novije vreme.

Manastir je jedan od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture. Manastir je zadužbina despota Stefana Lazarevića, čije se mošti nalaze u južnom delu crkve, ispod bele mermerne ploče.

Počeo je da se zida 1407. godine, a gradnja je završena 1418, kada su se uselili monasi. Odmah posle osnivanja postaje kulturni centar despotovine. Njena resavska škola bila je prepisivačka radionica, izvor pisanih dela i prevoda i posle pada despotovine.

Lokacija:

  • Centralna Srbija


Pogledajte smeštaj u blizini