Manastir Kovilj

 

Manastir Kovilj nalazi se pored istoimenog sela, u blizini Novog Sada.

Podignut je u čast Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila, a spada u red onih manastira za koje se ne moze pouzdano utvrditi ko ih je i u kojem periodu podigao. Međutim, najraniji pisani podatak o manastiru se nalazi u Minhenskom psaltiru iz 14. veka, u kojem se pominje Manastir Privina Glava, u dva popisa njegovih stvari, te zajednička svojina sa Manastirom Kovilj, na osnovu čega se pretpostavlja da je Manastir Kovilj prvobitno bio metoh manastira Privina Glava.Pouzdano se jedino može tvrditi da je sadašnji manastir Kovilj već postojao krajem 16. ili početkom 17. veka.

Krajem 17. veka Turci su u četiri navrata rušili manastir, a tokom 18. veka obnovljena je stara i izgrađena glavna manastirska crkva.

Ovaj sada muški manastir pod zaštitom je države, kao spomenik kulture.

Takođe, zanimljivo je da se u sklopu manastira Kovilj postoji i centar za lečenje bolesti zavisnosti, odnosno narkomanije, simbolično nazvan “Kuća živih”.

Uz Manastir Kovilj nalazi se i stara Kapela Svete Petke uz koju je urastao stari hrast, na kojem se nalazi gnezdo u koje se svake godine vraćaju rode. Ne postoji tačna informacija koliko je hrast star ali se smatra da je na njemu najstarije gnezdo roda na Balkanu. Više fotografija hrasta i kapele možete pronaći na našoj instagram stranici.

Lokacija:

  • Vojvodina


Pogledajte smeštaj u blizini