Manastir Koporin

Manastir Koporin, srednjovekovna pravoslavna svetinja u blizini Velike Plane, zadužbina je despota Stefana Lazarevića u kojem se i danas čuva deo njegovih mošti. Takođe, u sklopu manastira se nalazio i letnjikovac Đurđa Brankovića.

Poznat po svojim isceljiteljskim moćima, manastir ima veliku ulogu u duhovnom životu ovoga kraja.

Kao i mnogi srpski srednjovekovni manastiri, i ovaj manastir iz 15. veka, jedno vreme je bio zapusteo i zanemaren ali je danas, ovaj ženski manastir, obnovljen, a njegov posed veoma lepo uređen i sadrži vinariju.

Više fotografija manastira možete pronaći na našoj instagram stranici.

Lokacija:

  • Centralna Srbija