Bukovik

 

Bukovik je na zapadu kotline, 12 km udaljen od Sokobanje, i jednim svojim delom čini obalu Bovanskog jezera. Planina je bogata niskom i visokom divljači i pečurkama, posebno vrganjem i tartufom. Na Bukoviku se nalazi rezervat jelenske divlajči.

Spada u gromadne planine, izgrađen je od kristalstih škrilјaca, koji su osnovna građa i u susednom Rožnju. Šumovita planina pored magistralnog auto-puta, nije turistički iskorišćena. U njenom podnožju su dva veća sela Podgorac i Jošanica (sa novijom banjom). Do sela u podgorini dopiru slabiji putevi, a preko planine ima šumskih puteva.

Lokacija:

  • Istočna Srbija
  • Centralna Srbija


Pogledajte smeštaj u blizini