Babička gora

Babička gora je gromadna rodopska planina, pretežno ostrvskog položaja, u jugoistočnoj Srbiji. Od Leskovca je udaljena oko 20 km a od Niša 50 km.
Najviši vrh Babičke gore je Kriva buka sa nadmorskom visinom od 1059 m. Na severozapadu se nalazi planina Seličevica, a na jugoistiku Kruševica. Berbeška kotlina odvaja Babičku goru od Seličevice, Leskovačka kotlina je na jugozapadu, a Zaplanjska kotlina na severoistoku. Izgrađena je od starih metamorfnih stena, škriljaca prekambrijumske starosti.
Neiskorišćena planinska lepotica pruža izuzetno povoljne uslove za razvoj seoskog i eko turizma i sve više je popularna među planinarima.

Lokacija:

  • Južna Srbija


Pogledajte smeštaj u blizini